andrõssõpäiv
väläh om selge üü
külmäle lätt
peris jõulukuu algusõh

väläh om pimme
puutri hürräs viil õdaguh
saiatainas uut külmkapih
küdsämist

vahtnõ kuu
alaku hüvähõngulisõlt.

Advertisements

hall novembripäiv
jõulukuu piä siin
noq lummõ ei olõ

õnnõ hall
õnnõ rõskus
ni päävätüü
väsümüs

taivas oll täämbä verrev
pääväkene viirdü pessä
pitsilisõ
pilvõteki ala

päiv pikk
pallo sai tettü
luhvt täüs
usaldamada mõttid
kinkäga saq kõnõlõt
ku ei tiiä
kunas väits
sälgä lüvväs?

lahingulipuq
palgisõsõq korgõl
inne järgmist suurt tapõlust
valmista vaimu ette
ni hummõn lää
et jälleki pääle naata
vahtsõt nädälit
ja panda vasta
väsümüsele
ni inemiisi
ütskõiksusõlõ.

üle pikä ao…

halv uni
halvaq unõnäoq
ku maq ei ikõ
sis taplõ
määndsihki imelikeh ilmoh.

*
kai varokaehtustõ
mina pruune pikki juussiga
sul lühkese heledäq kiuq
maq suurõ saarõ pääl
saq väikul Vormsil

kats ello
nii erinevät
nii kavvõl

noq ummõtõgi
mino sõnaq
kõnõli Sino
suuga
ja vastapite

muq henge sõsar.

*
pümme aig om nüüd
oktoobrikuu
leheq uulidsa pääl
tuulõ käeh
tandsitada.

mille om vaja
surki
tõisi eloh ni hingeh?

mille om vaja
keerotada tolmu
hindä ümbre
ku võinu vabalt kõndi
umma tiid
kedägi segämäldä?

elä
ni lasõ tõisil elläq

vihm
joonistas aknidõ pääle
suuri perlimustrid.
piksemürrin
ragisõs läbi iisbä perästlõuna
herätäs üles
inämb vai vähämb
rahulollõva kontorirotiq
lõunasüügiperätsest
hoimaolõkust.

*
pehme kõtuga pilvõhuss
libises üle mõtsaveere
roomas üle taiva
õdagunõ lämmi hämärüs
timä pikäh sabah
kinni

Olõ väsünü haigõt saamast
väsünü halust

Ei taha inämb tundaq
põlvõ-, süäme-, kurbtusõ-
egä hõlahusõ valu.

Keski ütel,
et inemine harinõs kõgõga.
Siiämaani olõ-iq viil onnõstunuq.

umbõ hää salati tei täämbä –
kergelt kupatatu lillkapsas
veidükese rohilitsõ sibula, avokaado
soola-pipra-tilli-veidü õli ja veiniätikägä

kõrvalõ
lamõleeväq ni ahon küdset tsialiha
ketšupi-ätikä-tšillikattõga

mmm. elo om illos
ja mul om hää suvinõ retsept 🙂

väsünü ni haigõ
just sis, ku ilm läts ummõtõgi selges

iho es piä vasta
pikäle pingele

las pääväpaistõ palotas
mustaq mõttõq
ni väsümüse

tuu muq elo mano tagasi.

« Older entries